Motion er bedre end medicin

Gørlev Motionscenter

Den 20. marts 2024

1. Valg af to stemmetællere

Erik Olsen og John Nielsen blev foreslået og valgt

2. Valg af dirigent.

 

Jørgen Arnam-Olsen blev foreslået og valgt

3.Aflæggelse af beretning

Formand Allan  Hulbæk aflægge beretningen for året 2023. Der blev talt om antal medlemmer 666, indkøb af ny projektor til spinnings, samt et æresmedlem Erik Olsen samt Lone Jørgensens mandagshold. Der er 5 hold der cykler. der er indkøbt en boksepude

Beretningen er godkendt

 

4.Aflægning af det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.

 

Der har været et overskud på 353287,40 kr. det, og budget er godkendt, og vi ser lyst på fremtiden.

5. Behandling af  indkomne forslag.

Ingen.

6. Valg af:

a: bestyrelsesmedlemmer

Allan Hulbæk og Erling Rasmussen

b: suppleanter

c : revisor. Jørn Mikkelsen, Thomas Ludvigsen

d :revisor suppleant Finn Knudsen

a : Villig til genvalg og valgt

b: Leif Juhl og Annie Jensen. villig til valg og genvalgt

c :villig til valg, genvalgt til begge Jørn Mikkelsen og Thomas Ludvigsen

d :Finn villig til genvalg og valgt

7. Eventuelt

Ikke noget