Gørlev Motionscenter

"Motion er bedre end medicin"

Bestyrelsen

EmailPrefixFirstNameLastName
erol@mail.dkFormandErikOlsen
info@goerlevmotion.dkKassererErlingRasmussen
adn4281@gmail.comNæstformand, SekretærArneNielsen
heidi.mortensen999@gmail.comBestyrelsesmedlemHeidiMortensen
allanhulbaek@gmail.comBestyrelsesmedlem, IndeCykling koordinatorAllanHulbæk
juhl@juhlmail.dkSuppleantLeifJuhl
karina.R71@hotmail.comSuppleantKarinaRasmussen
29

Referat fra generalforsamling 2020

Gørlev Motionscenter

 Generalforsamling den 22. September 2020 ( udsat fra marts 2020 )

 i Motionscenterets mødelokale

 

Formanden ( Erik Olsen ) bød velkommen til i alt 7  fremmødte medlemmer, bestyrelsen medregnet.

 

1  :   Valg af to stemmetællere.                                         Mogens Jørgensen, og Allan Hulbæk, blev foreslået,

                                                                                                og valgt.

 

2  :  Valg af dirigent.                                                             Jørgen Arnam-Olsen, blev foreslået og valgt.

 

 3  :  Formandens beretning.                                              Erik Olsen aflagde bestyrelsens beretning med

                                                                                                 følgende  punkter.       

                                                                                                 Åbent hus arrangement 27. jan 2020, velbesøgt og

                                                                                                 flere nye medlemmer.

                                                                                                 Året 2019 er gået rigtig godt.

                                                                                                 Der er indkøbt en ny maskine, brystmaskine, ikke

                                                                                                 plads til flere maskiner.

                                                                                                 Gulvet i den gamle afdeling (nålefilt) er udskiftet

                                                                                                  til et passende gulv, rengøringsvenligt.

                                                                                                  Sommerudflugt for instruktører og bestyrelse

                                                                                                  Indecykling er rigtig godt besøgt

                                                                                                 Følgende fitness- instruktører er ophørt

                                                                                                  Jonas, Charlotte Nord og Sonja, ligesom indecyklings

                                                                                                  instruktør Sussie Fjord, i stedet for Sussie, har Rebec-

                                                                                                  ca og Svend Erik overtaget.

                                                                                                   Ialt 882 medlemmer, god fremgang

                                                                                                   Stor tak til alle de frivillige.

                                                                                                   Beretningen blev godkendt.                                    


4   :   Aflæggelse af det reviderede                                      Kassereren, Erling Rasmussen, fremlagde det rev.          

       regnskab samt buget for det kommende år.              regnskab.

                                                                                                   Gørlev Motionscenter har en meget sund økonomi

                                                                                                   Regnskabet blev godkendt.

                                                                                                   Budgettet for 2020 indeholder indtægter på

                                                                                                   885.000 kr, udgifter på 875.000, samt renter på

                                                                                                   10.000.    Budget taget til efterretning.  

    

5   :  Behandling af indkomne forslag.                                 Intet.

 

6   : Valg af 2 bestyelsesmedlemmer.                                 Erling og Allan er villig til genvalg, og genvalgt.

       Suppleant.                                                                        Peter Heegaard  er flyttet, og Karina Rasmussen blev

                                                                                                   foreslået, og valgt .    


 Revisor                                                                                    Aase Steinmetz, fortsætter og valgt.

 

Revisorsuppleant.                                                                  Arne Aagaard Nielsen fortsætter og er valgt.

 

7    :  Eventuelt                                                                        Ikke noget  .  

 

Erik Olsen takkede Jørgen Arnam-Olsen for god ledelse af Generalforsamlingen.