Gørlev Motionscenter

"Motion er bedre end medicin"

Bestyrelsen

EmailPrefixFirstNameLastName
erol@mail.dkFormandErikOlsen
info@goerlevmotion.dkKassererErlingRasmussen
adn4281@gmail.comNæstformand, SekretærArneNielsen
heidi.mortensen999@gmail.comBestyrelsesmedlemHeidiMortensen
allanhulbaek@gmail.comBestyrelsesmedlem, IndeCykling koordinatorAllanHulbæk
juhl@juhlmail.dkSuppleantLeifJuhl
karina.R71@hotmail.comSuppleantKarinaRasmussen
07

Ingen middagslukning

Fra mandag d. 7. juni vil der ikke længere være middagslukket, så åbningstiden er herefter 5.30 - 21.00

08

Motionscentret åbner mandag d, 10. maj.

Efter 5 måneders nedlukning genåbner motionscentret mandag d. 10. maj kl. 5.30. Alle åbne træningskort er stadig  åbne og gyldigheden forlænget med 5 måneder.

 

Man SKAL kunne fremvise gyldigt coronaspas (vaccination eller test). Der vil blive foretaget stikprøvekontrol mindst en gang dagligt. Hvis reglen overtrædes, vil det medføre omgående bortvisning.

 

I øvrigt henvises til nedenstående regler:

 

Følgende betingelser for adgang til Gørlev Motionscenter

”Kontrol af coronapas”

Du skal kunne fremvise et gyldigt coronapas på forlangende.

  Bliv hjemme, hvis du har symptomer, eller hvis du er sårbar eller på anden
      vis er i risikogruppe.

1.    Åbningstider fra 05.30 til 12.00 og fra 15.00 til 21.00

2.     Afstandskrav på 1 meter i baderum.

3.    Ved ankomst er det vigtigt med håndhygiejne, spritanlæg findes lige inden for døren.
Hånd vask med flydende sæbe findes på toiletter og i omklædningsrum.

4.    Mød gerne omklædt i træningstøj og skift til indesko.

5.    Medbring drikkevand hjemmefra.

6.    Orienter dig om, at der er max 25 personer i lokalet (svarer til 4m2 pr. person).

7.    Ophold i højest 1 time.

8.    Hold 2 meters afstand under fysisk aktivitet, fra næsetip til næsetip, og vis hensyn.

9.    Tasker skal anbringes i værdiskabene eller i omklædningsrummet.
Private ejendele må ikke bringes med rundt i lokalerne.

10.  Håndtag på maskiner og udstyr, tørres af efter brug med sprit.
   Hynder aftørres ved at benyttes spray-flaske med vand og sulfo.

11.  Hver anden maskine skal være ledig.

Der foretages rengøring fra 04.00 til 09.00

Vi ønsker jer en god træning

Bestyrelsen

 

10

Motionscentret er lukket indtil videre.

Gørlev Motionscenter er lukket fra Torsdag den 10/12 2020 kl. 21:00 og indtil myndighederne giver grønt lys for en genåbning.
Kompensation for lukningen vil blive tilrettet hvert enkelt medlem som på lukketidspunk har en gyldig og åben adgangsbrik."

26

Covid19 opdatering

Aktuelle regler ifm. corona:
Pr. d. 29. oktober skal du medbringe og anvende mundbind når du kommer i motionscentret, dog behøver du ikke bære det imens du træner

Udvis generelt ekstra hensyn, vask hænderne ofte og/eller sprit dem af, rengør udstyr efter brug (og også gerne før, så er du sikker på det er rent når du tager det)

Hold afstand til de andre og hvis muligt, så planlæg din træning på tidspunkter hvor der normalt ikke er så mange i centret.
29

Referat fra generalforsamling 2020

Gørlev Motionscenter

 Generalforsamling den 22. September 2020 ( udsat fra marts 2020 )

 i Motionscenterets mødelokale

 

Formanden ( Erik Olsen ) bød velkommen til i alt 7  fremmødte medlemmer, bestyrelsen medregnet.

 

1  :   Valg af to stemmetællere.                                         Mogens Jørgensen, og Allan Hulbæk, blev foreslået,

                                                                                                og valgt.

 

2  :  Valg af dirigent.                                                             Jørgen Arnam-Olsen, blev foreslået og valgt.

 

 3  :  Formandens beretning.                                              Erik Olsen aflagde bestyrelsens beretning med

                                                                                                 følgende  punkter.       

                                                                                                 Åbent hus arrangement 27. jan 2020, velbesøgt og

                                                                                                 flere nye medlemmer.

                                                                                                 Året 2019 er gået rigtig godt.

                                                                                                 Der er indkøbt en ny maskine, brystmaskine, ikke

                                                                                                 plads til flere maskiner.

                                                                                                 Gulvet i den gamle afdeling (nålefilt) er udskiftet

                                                                                                  til et passende gulv, rengøringsvenligt.

                                                                                                  Sommerudflugt for instruktører og bestyrelse

                                                                                                  Indecykling er rigtig godt besøgt

                                                                                                 Følgende fitness- instruktører er ophørt

                                                                                                  Jonas, Charlotte Nord og Sonja, ligesom indecyklings

                                                                                                  instruktør Sussie Fjord, i stedet for Sussie, har Rebec-

                                                                                                  ca og Svend Erik overtaget.

                                                                                                   Ialt 882 medlemmer, god fremgang

                                                                                                   Stor tak til alle de frivillige.

                                                                                                   Beretningen blev godkendt.                                    


4   :   Aflæggelse af det reviderede                                      Kassereren, Erling Rasmussen, fremlagde det rev.          

       regnskab samt buget for det kommende år.              regnskab.

                                                                                                   Gørlev Motionscenter har en meget sund økonomi

                                                                                                   Regnskabet blev godkendt.

                                                                                                   Budgettet for 2020 indeholder indtægter på

                                                                                                   885.000 kr, udgifter på 875.000, samt renter på

                                                                                                   10.000.    Budget taget til efterretning.  

    

5   :  Behandling af indkomne forslag.                                 Intet.

 

6   : Valg af 2 bestyelsesmedlemmer.                                 Erling og Allan er villig til genvalg, og genvalgt.

       Suppleant.                                                                        Peter Heegaard  er flyttet, og Karina Rasmussen blev

                                                                                                   foreslået, og valgt .    


 Revisor                                                                                    Aase Steinmetz, fortsætter og valgt.

 

Revisorsuppleant.                                                                  Arne Aagaard Nielsen fortsætter og er valgt.

 

7    :  Eventuelt                                                                        Ikke noget  .  

 

Erik Olsen takkede Jørgen Arnam-Olsen for god ledelse af Generalforsamlingen.  

 

19

Kontakt til bestyrelsen

Alle henvendelser til motionscentrets bestyrelse skal ske på info@goerlevmotion.dk .

24

Omklædningsrum åbnes

Omklænings- og baderum er nu åbne for op til 3 personer af gangen.

19

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM TRÆNING I MOTIONSCENTRET

Anvisninger for træning i Gørlev Motionscenter

 - gældende indtil videre

        Bliv hjemme, hvis du har symptomer, eller hvis du er sårbar eller på anden vis er i risikogruppe.

1.     Åbningstider fra 05.30 til 12.00 og fra 15.00 til 21.00

2.     Ved ankomst er det vigtigt med håndhygiejne, spritanlæg findes lige inden for døren.
Behov for håndvask under træningen. Vand og flydende sæbe kan med fordel benyttes.

3.     Mød omklædt i træningstøj og skift til indesko.

4.     Orienter dig om, at der er under 30 personer i lokalet.

5.     Ophold i højest 1 time.

6.     Hold 2 meters afstand under fysisk aktivitet, fra næsetip til næsetip, og vis hensyn.

7.     Tasker skal anbringes i værdiskabene. Private ejendele må ikke bringes med rundt i lokalerne.

8.     Håndtag på maskiner og udstyr, tørres af efter brug med sprit.

9.     Hynder aftørres ved at benyttes spray-flaske med vand og sulfo.

10. Bade- og omklædningsrum må benyttes af op til 3 personer ad gangen, mens boldrummet må ikke benyttes.

11. Hver anden maskine skal være ledig.

12.   Motionscentrets lokaler opfylder krav for 50 personer.
P.t. dog højest 30 personer.

Det er vigtigt med et effektivt luftskifte, derfor er luftfiltrene skiftet i ventilationsanlægget.
Der foretages rengøring 2 gange i døgnet - fra 04.00 til 05.30 og mellem 12.00 og 15.00

15

ÅBNER ONSDAG D. 17. JUNI

Motionscentret åbner onsdag d. 17. juni.
Åbningstiden bliver nu 05.30 - 12.00 og 15.00 - 21.00. Fra kl. 12 til 15 er der rengøring i lokalerne.
Træningskort (brikken) bliver forlænget 3 mdr. og 7 dage (fra d. 17.)
Bemærk at nye ordensregler er slået op i Motionscentret!

OBS. Mød omklædt, da omklædningsrummene ikke kan benyttes.

28

FYSIOTERAPI.

Nyt tilbud til vores medlemmer. Nu kan du  få hjælp af en fysioterapeut til din træning.

Onsdag i lige uger kl. 9 - 10 og i ulige uger kl. 17 - 18 vil der være en fysioterapeut til stede i motionscentret.

Du skal ikke bestille tid blot kontakte fysioterapeuten i de nævnte tidsrum.

Ordningen begynder 31. okt. 2018.

16

Seniorholdtræning

 

Mandag d. 19. feb. kl. 8 - 9 starter vi holdtræning for seniorer med Lone V. Jørgensen som instruktør.

 

I træningen vil hovedvægten blive lagt på balance, koordination og styrke - som er netop de funktioner seniorer har brug for at træne.

 

Efter træningen er der mulighed for at mødes over en kop kaffe i motionscentrets mødelokale.

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder blot op mandag kl. 8, hvor træningen begynder.

31

12 - 13 årige.

 

Man skal være 14 år for at blive medlem og træne i Motionscentret. Bestyrelsen har besluttet at lave en ordning, så 12 - 13-årige kan træne sammen med en forælder, der er medlem. Dette skal registreres hos kassereren på info@goerlevmotion.dk

Fysioterapeut Ronni: Her er lige nogle tanker/fakta omkring træning af børn

Det, som kan være problemet omkring træning og børn, altså fysiologisk ; ), er at deres knogler er for bløde til tung styrketræning. De bliver først stærke nok i 14-16 års alderen.

Tung styrketræning er defineret som over 70% af max. og under 10 gentagelser.

Dvs. at hvis børn træner vægte/maskiner, så bør vægten sættes til under 70% af max. og over 10 gentagelser.

17

Motionscentret har fået WI FI

Nu kan du komme på internettet med motionscentrets WI FI, der virker i alle centrets lokaler.

Adgangskoden er motion123

17

Kostvejledning og kropsanalyse

Fra den 8. april får GM et nyt medlemstilbud med vejning og kostvejledning.
Vi tilbyder kropsanalyse via en avanceret vægt, hvor man kan få målt muskelmasse, fedt % og meget mere.

Det vil foregå på hver tirsdag med vejning fra 17 til 17.30 og kostvejledning efter forud aftalt tid med:

kostvejleder Heidi Mortensen via mail:

heidi.mortensen999@gmail.com

18

Vi er blevet Officielt XTS (X-trainer Studio)

Gørlevs Motions spinningslokale er blevet navngivet til XTS en del af Gørlev Motioncenter.

XTS står for X-Trainer Studio (afdeling Gørlev.)Hvad er X-trainer?

X-trainer er en cykelcomputer, der kan kobles til de fleste indendørs cykler (spinning).
Derved kan man aflæse data som watt, watt/timer, hastighed, kadence, gearing/belastning, puls, % af max.puls og handicapniveau.

Når man bruger x-trainer systemet har man muligheden for at styre sin træning mere målrettet hvis man ønsker dette.
Data fra hver enkelt indendørs cykel kan vises på en storskærm og derved give en mere intens og seriøs træning.
Data fra træningen kan gemmes på SD kort.

Er også meget velegnet i forhold til konkurrencer. X-trainer computere og storskærmsløsning bruges i DM-stævnet.

Læs mere om X-trainer på www.x-trainer.dk og www.x-trainer-studio.dk

Hvordan bruger X-trainer?
X-trainer systemet benytter pulsbælte af mærket Garmin model ANT og ANT sport.
Pulsbælte kan købes i Gørlev Motionscenter for 225,- kr.

X-trainer benytter SD kort til at gemme data.
SD Kort kan købes i Gørlev Motionscenter for 50,- kr.

Du kan gratis downloade softwareprogrammet til X-trainer på www.kanjac.dk/ne
Så kan du efter træningen se dine data der hjemme som er lagt på SD kortet.